Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

GEFUNDEERDE ONDERBOUWING VOOR EFFICIËNTE VOORTGANG BOUWPROJECTEN

GEFUNDEERDE ONDERBOUWING VOOR EFFICIËNTE VOORTGANG BOUWPROJECTEN

fundament

Voor ieder bouwproject zijn tal van redenen te verzinnen waarom het niet gerealiseerd kan worden. En elke oplossing roept nieuwe vragen op. Wat nodig is voor dit soort uitdagingen is een team van specialisten die hetzelfde doel nastreven: gezamenlijk een gefundeerde onderbouwing maken voor het verwezenlijken van het bouwproject.

rendament

‘Kun je een vergunning regelen voor een vrieshuis met een zo groot mogelijke opslagcapaciteit, 30 meter hoog, in een landschappelijk gevoelig gebied Liefst morgen klaar en oh ja: in het huidige bestemmingsplan is de bouwhoogte gesteld op maximaal 12 meter…’ Cordy Volkers, senior projectleider bij Bessels architecten, blikt terug naar die vrij recente bijzondere bouwvraag. Bijzonder, maar in zijn soort niet uniek voor Bessels. 

“Als er redenen worden genoemd om een project als onhaalbaar te bestempelen, zijn we gelijk alert”, zegt Cordy. “We analyseren het probleem en komen samen met een team van specialisten met een onder- bouwde oplossing. Wij vinden mogelijkheden om de klant zo snel mogelijk te voorzien van een nieuwe ruimte voor een optimaal proces. Dus toekomst.”

MENSEN gebruik IDENTITEIT

 “Bij Bessels werken we vanuit drie kernwaar- den,” vat hij bondig samen: “Mensen, gebruik en identiteit. Om productie- en bedrijfsprocessen goed te laten verlopen, zijn mensen nodig. Het is van cruciaal belang dat je medewerkers veilig, gezond, comfortabel en met plezier kunnen werken onder het dak dat je hen als werkgever biedt. Je bedrijfspand moet bovendien een versterkend effect hebben op de processen die er plaatsvinden. Meer vierkante meters betekenen niet direct meer omzet.

Je creëert efficiëntie door de ruimte af te stemmen op bewegingen en processen. Wij vinden het een randvoorwaarde dat een bedrijfspand aansluit bij de identiteit van de onderneming. Het moet de uitstraling naar je klanten versterken, processen efficiënter maken en de mensen moeten er zich goed voelen. Het is het fundament van waaruit je opereert. Binnen deze drie kernwaarden ontwerpen we oplossingen op het gebied van onder andere routing van de werknemers en goederen, duurzaamheid en de omgevingsfactoren.” 

Superfrigo 02

AANPAK

Bessels helpt opdrachtgevers daarbij in alle fasen: vanaf het eerste idee tot en met de ingebruikname. Cordy: “In het voortraject zetten we alle lijntjes uit. We stellen de nodige technische documenten op en regelen de vergunningen. Bij elk project creëren we een zo efficiënt mogelijke doorloop met het minste risico. Hiervoor hebben wij toegang tot een netwerk van specialisten.

Dankzij onze kennis van de markt weten we met welke partijen we om de tafel moeten. De specialisten leveren de expertise waarmee we onze plannen onderbouwen, of ze voorzien ons van kritisch advies. Met alle verkregen informatie komen we tot een ideaalplaatje.”

“Samenwerken is essentieel om tot het beste resultaat te komen voor de klant. Als er zich problemen voordoen, kunnen we al in een vroeg stadium beginnen met het vinden van oplossingen. Dat levert winst op in zowel (bouw)kwaliteit en efficiency als vertrouwen. Het helpt je om ook de verplichte procedures bij gemeentes snel te doorlopen. Voor het genoemde vrieshuis bijvoorbeeld, lukte het om binnen negen maanden alle vergunningen te verkrijgen voor een bouwhoogte van twintig meter. Ofwel: de beste oplossing voor de klant was een zo groot mogelijke opslagcapaciteit binnen de kortst mogelijke termijn.” Hadden ze gekozen voor een hoogte van dertig meter, dan had dit traject met alle juridische procedures volgens Cordy circa 5 jaar in beslag genomen.

‘Complex gebouw in een landschappelijk gevoelig gebied. Morgen klaar.’

ARCHITECTUUR

Die hoogte van het bouwwerk en de kwetsbare omgeving maakte het vrieshuis tot een uitdagende ontwerpopgave. “Eén van de ontwerp- maatregelen was het gebouw als het ware op een plint te bouwen, met een afwijkende kleur voor de onderste acht meter zodat er een tweedeling van het gebouw ontstond,” legt Cordy uit. “Het bovendeel werd blauw-grijzig, verenigend met de kleur van de lucht. Zo creëerden we een transparanter aanzicht voor de omwonenden. In de beleving van de kijker nam de totale hoogte fors af.”

Op de vraag of dit typerend is voor de aanpak van het architectenbureau; om oplossingen te vinden voor schijnbaar onmogelijke bouwvra- gen én ze efficiënt uit te voeren, antwoordt hij lachend: “Ja; juist van dit soort opdrachten gaat ons architectenhart sneller kloppen! Verder houden we graag de controle over de totale projectaanpak. We begeleiden de verschillende stappen en zorgen ervoor dat we op locatie het verschil maken door continu mee te denken. Voor een goede voortgang blijven wij de spil van het bouwproject.”