Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

CLT het groene beton

CLT het groene beton

maart 2021

Velen kennen het Jakarta hotel in Amsterdam dat gebouwd is in CLT of hebben de aflevering van de VPRO Tegenlicht over CLT gezien. Het draagvlak van bouwen in CLT (of kruislaaghout) zorgt internationaal maar ook nationaal tot een flinke groeispurt.

80% lichter

CLT, Cross Laminated Timber, is een relatief nieuw bouwmateriaal dat in de jaren’90 is ontwikkeld in Duitsland en Oostenrijk. Door de constructieve eigenschappen in combinatie met een zeer gering eigen gewicht, tot 80% lichter bouwen, is het een zeer interessante bouwmateriaal. Niet alleen voor optoppen van bestaande panden maar ook voor nieuwbouw. Met als groot voordeel dat het in principe niet hoeft te worden afgewerkt aan de binnenzijde. 

CLT bestaat uit verschillende lagen hout die kruislings op elkaar gelijmd zijn. Doordat de houtvezels gekruist liggen kan er een hoge stijfheid, stabiliteit en sterkte in alle richtingen gehaald worden die vergelijkbaar is met gewapend beton. Echter, met meer ontwerpvrijheid.

 

brand

Maar hoe zit het met de brandveiligheid? Een vraag die direct gesteld wordt bij hout, maar gek genoeg nooit bij het bouwen in staal of beton. Het brandgedrag van hout is juist goed te voorspellen, dit is tegenstelling tot staal of beton. Brandeisen van 30 en 60 min zijn zonder aanvullende maatregelen prima te doen in CLT. Zijn de eisen hoger dan zullen aanvullende maatregelen nodig zijn wat overigens ook het geval is bij staal en beton.

Hapert Footprint-gebouw 20068 _ 20210927 ___006-

CO2 negatief

CLT is CO2 negatief, het slaat CO2 op. Eén kubieke vierkante meter CLT absorbeert ongeveer een ton CO2, wat gelijk staat aan het verbranden van 350 liter benzine. Voor het gehele project kan de CO2 uitstoot met 40% tot 70% gereduceerd worden. Los van de CO2 reductie op de bouwlogistiek.

Voor beleggers of pensioenfonsen die duurzaam (moeten) investeren, of voor het bouwen in de nabijheid van Natura2000 gebieden. Zou dit een uitkomst kunnen zijn.

Momenteel hebben wij een aantal projecten lopen waar CLT als constructief materiaal gekozen of overwogen wordt. De reden om te kiezen voor CLT is verschillend, de bouwmethodiek identiek.

Zo speelde bij een winkel optopproject in Utrecht het lage eigen gewicht in combinatie met prefabricatie de doorslag. Geen aanvullende constructie benodigd in de winkelunit en in de avonduren worden de prefab woonunits geplaatst zonder dat de winkel tijdelijk moet worden gesloten.

Bij een kantoorpand speelde juist de uitstraling en het welzijn van werknemers een belangrijke rol.

onbekend

Veel projecten sneuvelen omdat CLT onbekend is bij aannemers of dat constructeurs te weinig ervaring hebben met het berekenen van CLT. Kennis van CLT is nodig om het als volwaardig alternatief te kunnen zien naast staal en beton.

Wij komen graag eens bij u langs om samen met u te ontdekken welke vorm van bouwen voor uw project het meest rendabel is.