Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

Compaxo bouwt aan de toekomst

Compaxo bouwt aan de toekomst

mei 2021

Compaxo BV, een familiebedrijf met een foodfabriek in Gouda en Zevenaar, groeit en bloeit. Het terrein in Zevenaar is dan ook flink in ontwikkeling. De bouw van een nieuwe snelkoeltunnel, een uitbreiding van het bestaande slachthuis, is inmiddels zo goed als afgerond. Bessels Architecten & Ingenieurs heeft behalve de snelkoeling ook het totaalplan vormgegeven.

kwaliteitsslag

Bessels was niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp: ze traden tevens op als procesmanager, bouwbegeleider en toezichthouder voor het gehele project inclusief de installaties. “Het op niveau uitvoeren van de snelkoeling lijkt geen voor de hand liggende keus voor een gebouw als dit maar is in dit geval wel de meest passende”, aldus architect Mandy Doeve van Bessels Architecten & Ingenieurs. “Enerzijds omdat er over een bestaand pand heen gebouwd moet worden en anderzijds zodat de ruimte op de begane grond beschikbaar blijft voor toekomstige ontwikkelingen.”

Op de begane grond bevinden zich de machinekamer en technische ruimtes. De snelkoeltunnel van 70 meter lang bevindt zich op de eerste verdieping, evenals de semi-inpandig gemaakte koelunits. De snelkoeling is met tussenwanden opgedeeld in drie delen. “Het betreft een project in de levensmiddelenindustrie, dus het pand moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat heeft o.a. consequenties voor de materialen die je kunt toepassen. Door de hoge luchtvochtigheid in de koeltunnel is deze keus van extra groot belang.”

Zevenaar Compaxo - Koeltunnel 2021-02-01 __Koeltunnel - 002

Onderdeel van een groter plan

“Bij projecten als deze is het altijd lastig om de routing van personen en product goed vorm te geven in het ontwerp”, vult Mandy Doeve aan. “Hygiëne en efficiëntie zijn hier belangrijke aandachtspunten. Het vlees moet zo snel mogelijk na de slacht naar de snelkoeling worden getransporteerd. Er komt behoorlijk veel techniek bij kijken om dit allemaal voor elkaar te krijgen.” Maar dan kan er wel een flinke kwaliteitsslag worden bewerkstelligd in het product én in het bedrijfsproces. “En dat is ook precies wat de nieuwe directie van Compaxo wil. Op basis van hun wensen hebben we een overall plan opgesteld voor de bestaande en aangekochte kavel. Naast de snelkoeling komt er o.a. een nieuw kantoor, inclusief koelcel en hammenlijn. Alles in een nieuwe moderne uitstraling. De gehele fabriek zal straks één eigen herkenbare identiteit krijgen.”

Bessels heeft een projectleider, in de persoon van John Engelen, rondlopen op de bouw om te controleren of de uitvoering plaatsvindt conform het bestek én om alles ter plekke in goede banen te leiden. John: “Werkzaamheden vinden gefaseerd plaats volgens een gezamenlijke planning. Een bouw als deze doe je echt samen en gelukkig verloopt de samenwerking tussen alle betrokken partijen heel soepel. Het project loopt tot op de dag nauwkeurig op de planning, dat kan alleen als er synergie is. Maar het is ook te danken aan Compaxo zelf, vanaf dag één tonen zij een enorme commitment.”

Artikel: Industriebouw

"Hygiëne en efficiëntie zijn hier belangrijke aandachtspunten"

Onze diensten

analyse - coördinatie - ruimtelijk ontwerp - architectuur - technische uitwerking

HOE WIJ WERKEN