Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

DGS kan ambitie waarmaken in deze toekomstbestendige nieuwbouw

DGS kan ambitie waarmaken in deze toekomstbestendige nieuwbouw

feb 2021

Bessels architecten en ingenieurs uit Twello ontwierp de nieuwbouw voor het snel groeiende DGS in Haaksbergen, dat binnen vijf jaar uit haar vorige pand groeide. Mandy Doeve, architect en partner bij Bessels: “We hebben de wensen van de opdrachtgever en de eisen van de gemeente voor deze zichtlocatie samengebracht in een toekomstbestendig ontwerp.”

Ontwikkelfase

Planontwikkelfase
Voor DGS in Haaksbergen is Bessels vanaf de plan-ontwikkeling betrokken geweest. Een optimaal vertrekpunt, aldus Doeve. “Wij kijken in de planontwikkelings-fase goed naar de wensen en eisen van de opdrachtgever. Hoe zit het proces in elkaar, hoe houden we processen logisch en looplijnen kort, waar komen er producten bij en waar komt er afval vrij? Samen met de opdrachtgever komen we zo tot de meest ideale lay-out voor het bedrijf.”

Op de duim
DGS had al een kavel in optie, aan de overkant van de – nu - oude locatie. Wij hebben onderzocht wat er maximaal gebouwd kon worden. Daarbij houden we rekening met een minimaal gewenst bedrijfs- en kantooroppervlak, bijbehorende parkeerbehoefte en de verkeers-bewegingen van de vrachtwagens. Deze maximale bebouwing hebben we schematisch berekend. Vanuit deze stap is er gekeken wat de werkelijk behoefte was, het werkelijk benodigde oppervlak, en hebben we de daarbij behorende investeringskosten berekend.”

Passion for efficiency

DGS in Haaksbergen ontwikkelt en levert concepten voor het optimaal beheersen van processen in de vlees- en voedingsmiddelenindustrie. Hun slogan: Passion for eff iciency. En precies dáár vinden de architecten van Bessels en DGS elkaar. Maarook de enorme ervaring in de industriebouw van de architecten uit Twello maakt de samenwerking vruchtbaar. Doeve: “Wij zijn op de hoogte van de eisen op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne, wat in deze sector extreem belangrijk is. Vanuit die kennis en ervaring kunnen we snel schakelen met onze opdrachtgevers.”

Gemeente
Bij het ontwikkelproces moeten de eisen vanuit de gemeente en de wensen van de opdracht-gever bij elkaar gebracht worden. Dat is altijd een grote uitdaging. “De gemeente had een aantal eisen voor deze kavel omdat het een zichtlocatie in Haaksbergen is. Ook directeur Dennis Grolleman had een duidelijk beeld voor ogen van de gebouwen die hij qua uitstraling mooi vond.” Vanuit deze twee invalshoeken hebben we een ontwerp gemaakt dat zowel door de opdrachtgever als de gemeente goed ontvangen is,” zegt Mandy.“Tijdens het proces is het kantooroppervlak nog eens opgeschaald, omdat er toch meer groei werd verwacht dan eerder verondersteld. Die flexibiliteit is voor ons vanzelfsprekend: in deze fase kan het ook nog. Het geeft onze opdrachtgevers het vertrouwen dat we meedenken en ook meebewegen in het proces.”

 

18038 DGS - 190905 (A) __001-

Interieur

Van begin tot eind, van buiten en van binnen: Bessels is allround. Doeve: “Voor het kantoor hebben we ook het interieurontwerp mogen maken. Een mooie toevoeging op de opdracht. Dennis Grolleman was ook hier heel duidelijk in wat hij wel en niet mooi vond. Zijn wensen en ideeën hebben we vertaald naar een prachtig en passend ontwerp.”

Naast het kantoor voorziet het nieuwe gebouw in een centrale ontvangstruimte, separate ruimtes voor de zagerij, lasserij en elektro. De sub-assemblees komen samen in de centrale assemblageruimte. Het geheel kent een goede flow en is daardoor uiterst efficiënt. Uiteindelijk is hiermee 4.200 m² productieruimte en 1.000 m² kantoorruimte beschikbaar gekomen.

“Bessels architekten ontwikkelt gebouwen vanuit de mensen, het gebruik en de identiteit van de onderneming.”

Toekomstbestendig

Bessels architecten en ingenieurs is een bureau dat vanaf de initiatieffase meedenkt met de opdrachtgever. “Een bedrijf heeft niet altijd duidelijk wat er nu werkelijk gebouwd moet gaan worden. We zien in de praktijk dat processen meegroeien op de bestaande locatie. Daardoor zijn ze vaak niet meer efficiënt”, aldus Doeve. “Grolleman wist echter heel goed wat hij wilde en wat hij nodig had om zijn bedrijf toekomstbestendig te laten zijn.”

“Een gebouw moet haalbaar zijn en toekomstbestendig.”

Dennis Grolleman heeft dan ook proefondervindelijk vastgesteld hoe snel de ontwikkelingen kunnen gaan: DGS groeide binnen vijf jaar uit haar gebouw. Het nu uitgevoerde ontwerp voldoet aan de wensen en eisen van DGS én er is nog mogelijkheid om in de toekomst uit te breiden. Groei is geen doel op zich, aldus Grolleman: “We willen de beste worden, niet per se de grootste. Dit gebouw zal ons faciliteren: op deze locatie kunnen we onze ambitie waar maken!”

In augustus 2020 is het gebouw in gebruik genomen. Het gebouw voldoet aan alle verwachtingen en de reacties op het ontwerp op deze zichtlocatie in Haaksbergen zijn lovend.