Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

Duurzaam DC voor WASCO in Apeldoorn

Duurzaam DC voor WASCO in Apeldoorn

aug 2018

Wasco is een verwarmings- en sanitairgroothandel met de hoofdvestiging in Twello. Wasco heeft meer ruimte nodig om aan meer specifieke wensen van klanten te kunnen voldoen, het assortiment uit te breiden en bovendien wil Wasco de meest klantgerichte groothandel van Nederland zijn.

BREEAM-NL

Bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn kwam in beeld vanwege de ligging aan de snelwegen A1/A50. Daarnaast is het een bedrijventerrein dat goed past bij Wasco’s eigen duurzaamheidsgedachte. De Ecofactorij ondersteunt en stimuleert duurzame en energiezuinige initiatieven bij de ondernemers die zich er vestigen.
Het BREEAM-NL-Excellent label zal de duurzaamheid van de nieuwbouw verder aantoonbaar maken.

Het BREEAM-NL- Excellent label is hèt keurmerk om onder andere nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. Gebouwen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Inmiddels is voor Wasco het BREEAM-NL-Ontwerpcertificaat toegekend en daar zijn wij met z’n allen erg trots op!

hoe komt een ontwerp tot stand

Het is belangrijk om scherp te krijgen waar de wensen en eisen van de opdrachtgever liggen. Voor deze klant moest een distributiecentrum ontwikkeld worden. Een opdrachtgever is vaak actief in een specifieke branche en daar moet het ontwerp op afgestemd worden. Je kunt je voorstellen dat een bedrijf dat voedingsmiddelen produceert hele andere eisen aan een gebouw stelt dan een bedrijf dat actief is in de installatiebranche. Het belangrijkst is dat het proces in het gebouw goed wordt vormgegeven. De logistiek moet kloppen waarna de vorm vanzelf volgt. Voor de nieuwbouw van dit distributiecentrum zijn zowel BREEAM-NL als de eigen duurzaamheidsambities van Wasco het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Dit zie je enerzijds terug in de materiaalkeus, isolatiewaarden en installaties en anderzijds in ontwerpbeslissingen

Het gebouw is bijvoorbeeld heel compact vormgegeven waardoor er kan worden bespaard op materiaal, maar er ook meer ruimte over blijft voor groen. De benodigde vrije hoogte in het magazijn bleek geschikt voor kantoren over drie verdiepingen. Hierdoor kan het kantoorgedeelte goed inpandig worden ingepast. De plaatsing op een hoek maakt extra daglicht in de kantoren mogelijk. In het distributiecentrum is daar waar het meest gewerkt wordt ook het meeste daglicht aanwezig door grote semitransparante delen in de gevel.

Wasco 04

Specificaties

Door compact te bouwen kan het gebouw zeer kostenefficiënt worden uitgevoerd. Het gebouw steekt logisch in elkaar; er is weinig lucht gebouwd. In de buitenruimte uit zich dit vooral in de veiligheid. Er is bijvoorbeeld een heldere scheiding tussen de docks met bijbehorend vrachtverkeer en het kantoor met het parkeren van personenauto’s. Hier vinden geen kruisingen plaats. Ditzelfde geldt voor fietsers en voetgangers. Ieder heeft een duidelijke plek. Verder is de buitenruimte zo groen mogelijk gehouden, waarbij is gekozen voor natuurlijk groen dat weinig onderhoud vergt (grassen en kruiden). Wekelijks een maaimachine laten rijden is namelijk niet heel duurzaam. Ook in het duurzaam omgaan met regenwater is voorzien. Schoon regenwater wordt opgevangen in wadi’s en verdwijnt niet via de riolering. De meeste van deze punten dragen ook bij aan een prettige werkomgeving; veilig met veel groen en veel daglicht. 

De belangrijkste voorwaarde met betrekking tot de energievoorziening van het gebouw is dat deze zelfvoorzienend moet zijn. In de energiebehoefte van het gebouw wordt volledig voorzien door de zonnecollectoren op het dak. Een hoge isolatiewaarde van de dak- en wandbeplating is daarvoor natuurlijk een vereiste. Er is in het gehele gebouw vloerverwarming aanwezig. En dat allemaal zonder gasaansluiting. Daarnaast is er veel aandacht voor de akoestiek in het gebouw. Ook hieraan worden door BREEAM-NL eisen gesteld, maar het ontwerp bleef in beginsel al binnen die norm.

De intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, bouwer, architect, constructeur en installateur is bijzonder bij dit project.

gefundeerde beslissingen

Wij, Bessels architecten & ingenieurs, ervaren dit als zeer prettig. Door met meer partijen om de tafel te zitten bundel je de ervaring. Je kunt meer gefundeerde beslissingen nemen en sneller tot goede besluiten komen. Ieder brengt zijn specifieke kennis in en dit leidt tot een optimaal en duurzaam ontwerp.