Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

Een gebouw dat een eenheid  vormt met haar omgeving

Een gebouw dat een eenheid vormt met haar omgeving

In het gehele ontwerp staat de mens centraal.

Nabij de provinciegrens tussen Friesland en Drenthe, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een forse uitbreiding van een mondiaal opererend foodbedrijf dat zich met name heeft toegelegd in het produceren en verpakken van producten voor de West-Europese markt. Met de ingebruikname verdriedubbelt het concern haar productie. De bouw van de fabriekshal van zo’n tienduizend vierkante meter bedrijfsoppervlakte is naar een ontwerp van het in Twello gevestigde Bessels architecten & ingenieurs. Een gesprek met architect Robert-Jan Pel en partners projectleider Elko Bootsma en 3D-modelleur en projectcoördinator Matthijs Dijkstra. Gedrieën verantwoordelijk voor het welslagen van de opdracht waarvan de totale investering maar liefst vijftig miljoen euro bedraagt.

Een gebouw dat een eenheid vormt met haar omgeving

De vraag hoe een Amerikaans concern in Twello belandt voor een ontwerp is redelijk snel beantwoord. Robert-Jan Pel: “Het bedrijf is, onder een andere naam, reeds in de jaren tachtig actief. In 2008 waren we als bureau betrokken bij
een belangrijke uitbreiding en mede door de ervaringen van destijds kregen we de kans onze ideeën te presenteren, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de opdracht. We zijn eind 2019 benaderd en we zijn in twee jaar geleden in januari om tafel gaan zitten.

Nadat het ontwerp een definitief karakter kreeg hebben we gezamenlijk het traject doorlopen om tot een weloverwogen aannemer keuze te komen. Naast de prijs was er een lijst met competenties waaraan de aannemer moest voldoen. Onderwerpen waren onder andere expertise in enigszins vergelijkbare projecten en een deugdelijk Plan van Aanpak. De keus viel op DIJKHAM bouw en dat is een goede keus gebleken.”

Foodsafety is heilig in een omgeving als deze.

“Het eerste wat we hebben gedaan is de vraag vanuit de opdrachtgever zo goed mogelijk vertalen”, vertelt Elko Bootsma. “Alle wensen hebben we goed geanalyseerd en we hebben een idee ontwikkeld hoe het nieuwe gebouw op een natuurlijke wijze aan te laten sluiten bij de andere gebouwen in een soort bladerdeegstructuur. In alles wat we hebben ontworpen staat de mens centraal. Die moet zich prettig voelen in de omgeving van een productiehal. Dat hebben we vertaald in een externe constructie en de toepassing van relatief veel daglicht. Ook is alles ruim opgezet zodat iedereen overal goed bij kon. Of het nu de schoonmakers zijn of monteurs die aan een installatie moeten werken. Alles moet schoon ogen en zijn. Ook voor audits geldt dit gegeven. Foodsafety is heilig in een omgeving als deze.”

Matthijs Dijkstra: “Door de gekozen constructie en het ontbreken van bijvoorbeeld voorzetwanden hebben we ook een substantiële bijdrage geleverd aan duurzaamheid, al is dat natuurlijk een containerbegrip. Want wat is dat en niet alles is in cijfers uit te drukken. Het welbevinden van de medewerkers is een bijdrage aan duurzaamheid. Het feit dat de fabriek all-electric is ook. Maar als je alle plussen en minnen afweegt kun je gerust stellen dat de uitbreiding een duurzaam karakter heeft.” Het gebouw heeft een lengte van maar liefst 218 meter. Voor Bessels was het een uitdaging om dit ontwerptechnisch tot een esthetisch verantwoord geheel te maken. Robert-Jan Pel: “Wij hebben gekozen om de schaal te fragmenteren. Het is een samenspel geworden tussen de constructie, het aanbrengen van verticale vinnen en een doorlopende band zodat je langs de wand een beweging ontwikkelt.

Oosterwolde - 220310 Drone 71

Goede samenwerking

De samenwerking verliep volgens de gesprekspartners van Bessels goed. Elko Bootsma: “De opdrachtgever werkte met een internationaal projectmanagement. De grootste uitdaging zat hem in de taalbarrière waar je onwillekeurig tegenaan loopt. Van bijvoorbeeld cultuurverschillen hebben we weinig gemerkt. Van DIJKHAM bouw wisten we al wat ze konden. We hebben eerder projecten in Haarlem (Zandbergen) en Volendam (Klaas Puul) qua omvang grotere projecten in de foodsector succesvol afgerond. Eigenlijk is alles wonderbaarlijk soepel verlopen als je de pandemie en de toelevering in de bouwsector in ogenschouw neemt. De bouwkundige oplevering stond ruim van tevoren vast ( 21 maart, red.) en die hebben we gehaald. Echte tegenvallers hebben niet gehad.

Achteraf gezien was het een groot voordeel dat de inkoop net op tijd plaatsvond. Matthijs Dijkstra: “De grote gekte qua prijzen, onder andere in de staalmarkt, brak uit vlak na we de contracten hadden getekend. En voor de overige materialen kunnen we stellen dat de aannemer weliswaar soms werd geconfronteerd met tussentijdse prijsverhogingen en hier en daar wat leveringsprobleempjes alles wonderwel soepel is verlopen.” Robert-Jan Pel, gevraagd naar een eindconclusie, vertelt dat alle betrokken partijen met tevredenheid terug kunnen blikken op een mooi project. “Het is een mooi complex. All electric bovendien, wat je niet snel verwacht in een gebouw van deze omvang en met een industriële benutting. We zijn blij met het eindresultaat. Een productiebedrijf, gebouwd in de huidige tijdgeest en een mooie eenheid vormend met haar omgeving.”

verschenen in: Bouwen in het Oosten

Bessels architecten & ingenieurs ervaart de huidige markt als ‘booming”. Elko Bootsma: “We hebben een behoorlijke werkvoorraad. We hebben relatief veel langjarige projecten die continu de nodige tijd en aandacht eisen. Ook zijn we betrokken bij de
ontwikkeling en het ontwerpen van nieuwe winkelcentraformules, al dan niet in combinatie met appartementenbouw. Er gebeurt momenteel veel binnenstedelijk. Wat dat betreft hebben we onze portfolio behoorlijk verbreed de laatste jaren

Retail, woningen, bedrijfsgebouwen, we bestrijken een groot deel van de markt. De komende tijd zijn we onder andere druk met projecten in onder andere Deventer, Utrecht, Waalwijk en Winterswijk. Met vijftien medewerkers en twee stagiairs kunnen we wel heel wat aan, maar we zouden a la minute bijvoorbeeld twee modelleurs kunnen plaatsen. De personeelskrapte is echter ook in onze bedrijfstak volop aanwezig.”

Onze diensten

Van planvorming en ontwerp tot en met de bouwbegeleiding is Bessels betrokken bij het project.

Hoe wij werken->