Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

schuurwoning Jos

Van schuur naar woning

Resultaat

In het kader van de rood-voor-rood regeling heeft Bessels een ontwerp verzorgd voor de erfinrichting en de te realiseren woningen en bijgebouwen op de locatie Spanjaardsdijk 52 in Schalkhaar.

schuurwoning Jos

Het erfinrichtingsplan geeft inzicht in welke gebouwen worden gesloopt, welke gebouwen behouden blijven en wat de toekomstige functie daarvan wordt. Eveneens is aangegeven op welke locatie de nieuwe bouwblokken voor de woningen en bijgebouwen zijn geprojecteerd. Een deel van de agrarische bebouwing achter de T-boerderij wordt gesloopt. Door de opstallen naast de boerderij te slopen ontstaat er ruimte voor de inrichting van het boerenerf.

De bestaande T-boerderij behoudt de woonfunctie. Het volume is zodanig groot dat ervoor is gekozen de boerderij te splitsen in twee afzonderlijke wooneenheden. Voor wat betreft het aangezicht van de boerderij blijven karakteristieke elementen zoveel mogelijk behouden en worden deze waar nodig hersteld. Het kookhuis is van cultuurhistorische waarde en blijft behouden als bergruimte.

Onze aanpak

Op de plek van de achterste veestal zijn twee schuurwoningen gerealiseerd. De bestaande stalen spanten zijn hergebruikt waardoor de karakteristiek kapvorm behouden is. Onder deze kapvorm zijn 2 nieuwe wooneenheden gerealiseerd.

De wooneenheden vormen een eenheid en zijn in eenzelfde materialisering en kleur uitgevoerd. De bestaande bungalow is behouden en is aangesloten op het nieuwe erf.

15030 06a

Fundament van Rendement

Fundament: hergebruik bestaande constructie
Rendement: ruime woningen

Met als fundament het hergebruik van de bestaande stalen spanten van de voormalige stal, zijn twee ruime woningen gerealiseerd.

Opdrachtgever: particulier
Wonen: ca. 260 m² per schuurwoning
Oplevering: 2019

Duurzaamheid: hergebruik van bestaande constructie

Mensen

Het buitenleven ervaren nabij de stad op een gezamenlijk erf.

Gebruik

De twee woningen zijn onder de kap van de schuur geplaatst waardoor er veel extra overdekte buitenruimte is gerealiseerd

Identiteit

Door de stalen spanten te hergebruiken met de daarbij behorende vorm is de woning met recht een echter schuurwoning geworden.

Onze diensten

ontwerp - 3D modelleren - erfinrichtingsplan

HOE WIJ WERKEN->