Levi's Zwolle / Point Cloud Meting - 3D Laserscan
Levi's Zwolle / Point Cloud Meting - 3D Laserscan
Levi's Zwolle / Point Cloud Meting - 3D Laserscan
Levi's Zwolle / Point Cloud Meting - 3D Laserscan

Levi's Zwolle / Point Cloud Meting - 3D Laserscan

Exacte maatvoering is een belangrijk aspect in zowel het ontwerp- als uitvoeringsproces. Bij uitbreidings- of verbouwplannen kunnen er fouten ontstaan wanneer goede onderleggers van het bestaande gebouw ontbreken. Hoe later in het proces deze fouten zich openbaren hoe hoger de faalkosten zullen uitvallen om deze te herstellen. Beter is het om al in een vroeg stadium te beschikken over nauwkeurige meetgegevens, immers meten is weten en gissen is missen.

Van veel bestaande gebouwen zijn echter vaak maar heel beperkt documenten beschikbaar. Als er al tekeningen voorhanden zijn dan zijn deze over het algemeen weinig gedetailleerd en veelal ontbreekt duidelijke maatvoering. Daarnaast is het nog maar de vraag of het gebouw geheel overeenkomstig tekening is gebouwd. Het opnieuw inmeten van het bestaande gebouw is in de meeste gevallen de enige optie.

Waar inmeten vroeger nog handmatig gebeurde meet Bessels gebouwen, installaties en andere objecten tegenwoordig vaak digitaal in met behulp van een 3D laserscanner. Een laserscan kan de werkelijk gebouwde situatie (as built-situatie) nauwkeurig in beeld brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een laserstraal en de reflecties daarvan. De 3D-laserscanner gebruikt de laserstraal en de reflectie ervan op een object om een x-, y- en z-waarde vast te stellen. Door dit te doen voor vele verschillende punten kan een realistisch model van het object worden gemaakt. Bij grote voorwerpen kunnen dit wel honderden miljoenen punten zijn.

3D laserscanning kan ook worden toegepast in de industrie, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van industriële plants, piping en techniekruimten. De scandata geeft ons informatie over de huidige situatie, maar biedt ook inzicht voor uitbreidingsmogelijkheden. Door de 3D puntenwolk van de bestaande installatie te combineren met het ontwerp van de nieuw toe te voegen installatiedelen kan worden nagegaan waar er conflicten optreden. Deze conflicten kunnen op deze manier al in de ontwerpfase worden gedetecteerd, waardoor de uiteindelijke uitvoering soepeler verloopt en faalkosten worden vermeden.

Voor a.s.r. vastgoed vermogensbeheer heeft Bessels in Zwolle aan de Diezerstraat 38 de winkelruimte vergroot en geoptimaliseerd door het verwijderen van enkele tussenwanden. Hierdoor ontstond een winkel van circa 180 m² (begane grond en 1ste etage). Daarnaast werd de gevel van dit monumentale pand in oude luister hersteld.
Het gebouw is met gebruik van de 3D Laserscanner opnieuw ingemeten.

Expertises

Architectuur

 • Gebouwontwerp
 • Interieurontwerp
 • Landschappelijke en stedenbpuwkundige inpassing

Engineering

 • Bouwkundig tekenwerk (ook 2D CAD t.b.v. alle fasen in het bouwproces)
 • Bouwkundige engineering o.b.v. BIM
 • Ontwerpintegratie van deelontwerpen (constructief, installatietechnisch)
 • Bouwplantoetsing
 • Bouwkundig onderzoek

Bouwmanagement

 • Bouwkundig tekenwerk (ook 2D CAD t.b.v. alle fasen in het bouwproces)
 • Bouwkundige engineering o.b.v. BIM
 • Ontwerpintegratie van deelontwerpen (constructief, installatietechnisch)