Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

Keurmerk Bakkerij - natuur inclusief

Duurzaam natuur inclusief ontwerp

Resultaat

Door de stapeling van functies is er een compacte bakkerij ontstaan met veel ruimte voor beleving, duurzaamheid en de natuur.

 

golden-wheat-field-sunny-day-

Bakkerij - natuur inclusief

De opdrachtgever heeft in de bakkerij de processen al grotendeels verduurzaamd en wil ook de nieuwe huisvesting hierbij aan laten sluiten. Van belang is bovendien de productbeleving. De klant meenemen in het proces en de mogelijkheid bieden nieuwe producten / productsamenstellingen direct te maken en proeven. Centraal staan de klantbeleving en duurzaamheid.

Bessels heeft ten eerste het gebruik logisch vormgegeven. Door de stapeling van de functies is er een compact gebouw ontstaan met een logische proces en relatief korte looplijnen. Het prominente, duurzaam vormgegeven kantoor met experience centre heeft een centrale ligging in het ontwerp en hierdoor goed zicht op de processen in de bakkerij. De beleving start buiten in de als graan akkerland vormgegeven ecologische tuin. Het experience centre ademt duurzaamheid doordat deze geheel uit hout is opgetrokken en voorzien is van een interne groene oase die functioneert als groene long van het gebouw.

Bakkerij

Fundament van rendement

Fundament: een compacte, gestapelde fabriek
Rendement: ruimte voor een natuur en beleving

Met als fundament een gestapelde fabriek met een compact proces, logische routing en veel beleving, kreeg de bakkerij meer ruimte voor de natuur en een beleving die buiten al begint. Met als resultaat een natuur inclusieve huisvesting.

Opdrachtgever Bakkersbedrijf
Locatie: Greenfield
Bedrijfsruimte:  18.000 m²
Kantoor met experience centre: 1.700 m²
Oplevering: Ontwerp 2021
   
Duurzaamheidsscore: natuur inclusief - energieneutraal

Mensen

Er is alles gedaan aan een optimale klantbeleving, maar ook voor de werknemers is het goed vertoeven in dit duurzaam vormgegeven gebouw. Er komt veel daglicht binnen en vanuit elke werkruimte is er zicht op groen.

Gebruik

Door de logische routing binnen een compact bouwvolume zijn er korte looplijnen en een heldere zonering ontstaan. Vanuit het experience centre en enkele interne routes heeft de klant zicht op het hele proces.

Identiteit

De bakkerij staat voor modern ambacht en duurzaamheid in alle facetten. Dit wordt weerspiegeld in het houten (CLT) kantoor/ experience centre en de totale duurzame invulling van gebouw en terrein.

voorstel op bg--