Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

Quick scan optop scenario

Quick scan optop scenario

Resultaat

Middels een quickscan onderzoeken wij de ‘vrije’ ruimte die het bestemmingsplan biedt, en die nu onbenut wordt gelaten. Optoppen is een mogelijkheid om extra waarde toe te kennen aan uw vastgoed. Middels een tempex maquette maken wij duidelijk wat mogelijk is, we beschrijven de mogelijke problemen en de kansen.

Quick scan optop scenario

Out-of-the-box denken is in deze de sterkste ontwikkelprikkel. De casus ontstaat vaak doordat vastgoedeigenaren meer rendement op de belegging wil zien of doordat de huurder minder meters wil huren. Om hiervoor ontwikkelplannen te maken die renderend zijn, is het zaak om winstderving van zittende huurders te verminderen.

Bessels Architecten denkt als een ontwikkelaar. Als het moet ontwikkelen in fasen, buiten bestemmingsplannen of buiten eigendomsgrenzen. We noemen dit de ‘full pull’ methode. Vanuit daar schalen we terug.

Specificaties

Fundament: Out-of-the-box leidt tot andere ontwikkelplannen
Rendement: loze meters omzetten in knetterharde euro’s

Mensen

Levensloop bestendig wonen boven voorzieningen

Gebruik

Mensen brengen levendigheid terug in de stad

Identiteit

door de optopping is de stad een icoon rijker

Onze diensten

analyse - coördinatie - ruimtelijk ontwerp - architectuur - technische uitwerking

HOE WIJ WERKEN