Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

Steenweg Utrecht

Steenweg Utrecht

Resultaat

Utrecht centrum Rijksmonumentenvergunning onherroepelijk ontvangen!

Na een secure ontwikkelingsperiode, waarbij het middeleeuwse rijksmonument aan de Steenweg met beleid wordt geconserveerd en wordt voorzien van zijn nieuwe en tegelijk originele gebruiksfunctie, wonen.

Historie

 

 

Diep pand bestaande uit drie bouwlagen en een kelder en links daarvan een poort en poorthuis van twee verdiepingen met een mansardekap met voorschild.

Het huis is van middeleeuwse oorsprong, gezien de achtergevel. In de 17e eeuw is het pand verbouwd, waarvan nu nog onder andere de moer en kinderbalklagen op de verdieping resteren.

De poort gaf oorspronkelijk toegang tot het middeleeuwse stadskasteel 'Groenewoude', Oudegracht 151 (beschermd monument). De huidige poort en en het poorthuis dateren uit de 17e eeuw. Ook hiervan is op de verdieping de balklaag met sleutelstukken nog aanwezig, evenals een dichtgezet venster in de achtergevel. Huis en poorthuis zijn in de 19e eeuw achter een gevel samengetrokken.

Het pand, de poort en het poorthuis zijn van architectonisch en bouwhistorisch belang. De poort is tevens van historisch belang.

 

bron: monumenten.nl

Utrecht - Steenweg 002 (a)

Utrecht - Steenweg 003

Utrecht - Steenweg 004

Uitsnede uit de kadastrale minuut van 1832 met in het zwart het woonblok, in rood het plangebied en in geel rijksmonument Steenweg 33. Het poorthuis wordt hier niet aangegeven maar is zeker al aanwezig.

Bron: RAAP - bouwhistorisch onderzoek

Mensen

De bovenwoning is onder andere geschikt als eengezinswoning

Gebruik

Wonen is weer mogelijk gemaakt in dit monument

Identiteit

Poorthuis

Utrecht Steenweg 19030  __9B 002