Digrom Immo Zundert
Digrom Immo Zundert

Digrom Immo Zundert

Voor Digrom Immo Zundert BV heeft Bessels architekten & ingenieurs in nauwe samenwerking met de opdrachtgever in slechts 12 weken tijd zowel het esthetisch als het technisch ontwerp mogen ontwikkelen. 

Het leek een ‘mission impossible’ toen ons half november de vraag werd gesteld of we nog in hetzelfde jaar een omgevingsvergunning konden indienen voor het 10.000 m2 tellende vrieshuis met kantoren, in een hoog welstandsgebied.
Door de goede samenwerking tussen partijen én een zeer betrokken opdrachtgever is het gelukt om in een scherp tijdsbestek de perfecte plot te creëren voor een zo maximaal mogelijk vrieshuis.

Zowel esthetisch als stedenbouwkundig vroeg deze plek om extra aandacht. Door aanverwante vertrekken stedenbouwkundig slim te positioneren, hebben we het grote volume esthetisch en stedenbouwkundig goed ingepast.
De kantoren, expeditie en techniekruimten zijn bekleed met stalen lamellen die bij de hoofdentree voorbij het hoofdvolume steken. Dit geeft expressie aan de entree en zorgt daarmee bovendien voor een gelijkmatige overgang tussen buiten en binnen.

Aan de 2de voorgevel (het pand kent namelijk geen achterkant) is gebruik gemaakt van de hoekverdraaiing tussen hoofdvolume en perceelsgrens. Door de - lage - techniekruimten de draaiing van de straat mee te geven ontstaat er een gezichtsbedrog tussen de gelamelleerde laagbouw en de ‘hoge’ vrieshal. Het gevelbeeld dat hierdoor ontstaat, verandert bij passeren constant.

Digrom Immo Zundert BV is een opdrachtgever met ervaring in vrieshuisbouw. Voor dit project hebben we gedurende het technisch ontwerp klantspecifieke details ontwikkeld in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

Door kennis en ervaring met elkaar te delen is het gelukt om binnen de gestelde termijnen dit klantspecifieke vrieshuis te ontwerpen.
 


 

1706 Ardo Zundert - 200416 __003 -  

 

Expertises

Architectuur

 • Gebouwontwerp
 • Interieurontwerp
 • Landschappelijke en stedenbpuwkundige inpassing

Engineering

 • Bouwkundig tekenwerk (ook 2D CAD t.b.v. alle fasen in het bouwproces)
 • Bouwkundige engineering o.b.v. BIM
 • Ontwerpintegratie van deelontwerpen (constructief, installatietechnisch)
 • Bouwplantoetsing
 • Bouwkundig onderzoek

Bouwmanagement

 • Bouwkundig tekenwerk (ook 2D CAD t.b.v. alle fasen in het bouwproces)
 • Bouwkundige engineering o.b.v. BIM
 • Ontwerpintegratie van deelontwerpen (constructief, installatietechnisch)