Deze test website is nog niet geschikt gemaakt voor kleine schermen. Graag op een groot scherm bekijken.

Digrom Immo Zundert

in 12 weken naar technisch ontwerp

Resultaat

Voor Digrom Immo Zundert BV heeft Bessels in nauwe samenwerking met de opdrachtgever in slechts 12 weken tijd zowel het esthetisch als het technisch ontwerp mogen ontwikkelen. 

Digrom Immo Zundert

Het leek een ‘mission impossible’ toen ons half november de vraag werd gesteld of we nog in hetzelfde jaar een omgevingsvergunning konden indienen voor het 10.000 m² tellende vrieshuis met kantoren, in een hoog welstandsgebied.

Door de goede samenwerking tussen partijen én een zeer betrokken opdrachtgever is het gelukt om in een scherp tijdsbestek de perfecte plot te creëren voor een zo maximaal mogelijk vrieshuis.

Onze aanpak

Zowel esthetisch als stedenbouwkundig vroeg deze plek om extra aandacht. Door aanverwante vertrekken stedenbouwkundig slim te positioneren, hebben we het grote volume esthetisch en stedenbouwkundig goed ingepast. De kantoren, expeditie en techniekruimten zijn bekleed met stalen lamellen die bij de hoofdentree voorbij het hoofdvolume steken. Dit geeft expressie aan de entree en zorgt daarmee bovendien voor een gelijkmatige overgang tussen buiten en binnen.

Aan de 2de voorgevel (het pand kent geen achterkant) is gebruik gemaakt van de hoekverdraaiing tussen hoofdvolume en perceelsgrens. Door de - lage - techniekruimten de draaiing van de straat mee te geven ontstaat er een gezichtsbedrog tussen de gelamelleerde laagbouw en de ‘hoge’ vrieshal. Het gevelbeeld dat hierdoor ontstaat, verandert bij passeren constant.

Digrom Immo Zundert BV is een opdrachtgever met ervaring in vrieshuisbouw. Voor dit project hebben we gedurende het technisch ontwerp klantspecifieke details ontwikkeld in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. Door kennis en ervaring met elkaar te delen is het gelukt om binnen de gestelde termijnen dit klantspecifieke vrieshuis te ontwerpen.

Fundament van rendement

Fundament: goede samenwerking
Rendement: slechts 12 weken voor totale tekenwerk

Een goede en intensieve samenwerking met korte lijnen heeft geresulteerd in een zeer kort ontwerp en tekentraject.

Locatie: Zundert
Oppervlak: 10.000 m²

MENSEN

Een veilige werklocatie

GEBRUIK

Verschillende brandcompartimenten

IDENTITEIT

Een warme houten gevel

Onze diensten

ontwerp - visualisaties - 3D modelleren - bouwbesluittoetsing - aanvraag omgevingsvergunning - technisch ontwerp

HOE WIJ WERKEN->